Priemyselné chladenia značky:

- Frigosystem

- Toshiba

- Danfos

- po dohode aj iné

 

 

Predaj

 

Oprava

 

Kontrola únikov chladiva podľa nariadení (ES) č.842/2006, 1005/2009, zákona č.286/2009 Z.z. a vyhlášky č.314/2009 Z.z. vizuálne a elektronickým detektorom